Vladimír Zálesňák reštaurátor nábytku

Aktuálne novinky

Termíny rekvalifikačného kurzu "Reštaurovanie starožitného nábytku" marec, september + možnosť individuálneho prihlásenia . Hlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky. Aktualizácia :cena kurzu Reštaurovanie starožitného nábytku je 1.100 € bez DPH.

Ponúkame Vám:

 • Prax reštaurovania historického nábytku pre študentov umeleckých škôl alebo podobného zamerania
 • Odborné reštaurátorské práce nábytku, sôch, obkladov interiéru, doplnkové rezbárske práce vrátane rekonštrukcií
 • Celková oprava intarzií, dýhovaného nábytku
 • Oprava polychrómovaných objektov (zlatenie, patina, polyment, myxtion)
 • Konzervovanie postihnutých častí reštaurovaných objektov
 • Kompletné opravy čalúneného nábytku
 • Rekonštrukcie úžitkových kovových častí nábytku (úchyty, madlá, zámky, kľúče) v pôvodnom materiáli (mosadz, meď, chróm)
 • Vykonávame demontáž a montáž snímateľných častí
 • Zabezpečíme odvoz a dovoz reštaurovaných objektov

Všetky práce sú vykonávané na vysokej odbornej úrovni v pôvodných materiáloch a prírodných povrchových úpravách (včelí vosk, šelaková politúra).

Práce garantujeme odborným vzdelaním, zapísaným v Komore reštaurátorov SR a dlhoročnou praxou v umeleckých reštaurátorských ateliéroch v Prahe a Bratislave pred vznikom vlastného reštaurátorského ateliéru.

Ponúkame taktiež:

Kurz: Umelecké spracovanie dreva

absolvovanie tohto kurzu je vstupným kurzom k certifikovanému rekvalifikačnému kurzu
Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem priučiť sa
Požadované vstupné vzdelanie: absolventi stredných odborných škôl z oblasti spracovania dreva
Celkový rozsah: 10 dní
Učebný plán: je zameraný na praktickú časť rezbárstva, rozoznávanie drevín, výrobu intarzií, umeleckého sústruženia, výroba kópií - líšt, profilov, nožičiek, pôvodné umelecké spoje
Počet účastníkov v skupine: 10 – 15 (min. 4)
Miesto konania: Dolná 37, Zohor
Cena: 500 € bez DPH

Rekvalifikačný kurz: Reštaurovanie starožitného nábytku

Číslo akreditácie MŠSR: 2345/36091/2006/375/1
Cieľová skupina: stolári, tesári, nábytkári, reštaurátori
Požadované vstupné vzdelanie: absolventi stredných odborných škôl z oblasti spracovania dreva ( minimálne výučný list ), reštaurovanie
celkový rozsah: 126 hodín
Učebný plán: je zameraný na teoretickú oblasť poznania historického nábytku a praktické aplikácie reštaurovania a ukážok špeciálnych technológií a povrchových úprav historického nábytku.
Počet účastníkov v skupine: 10 – 15 (min. 4)
Miesto konania: Dolná 37, Zohor
Cena: 800 € bez DPH

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Odborná prednáška: konzervovanie zbierkových predmetov

Odborná prednáška v trvaní jedného dňa (8 vyučovacích hodín)
Cena kurzu: 350 € bez DPH (420 € s DPH)

V prípade, že viete zabezpečiť, že sa prednášky zúčastnia aj ďalšie inštitúcie, Vaše náklady sa budú deliť počtom týchto zúčastnených organizácií. Počet zúčastnených môže byť maximálne 20 osôb.)

Obsah prednášky:
 • historický význam pamiatok
 • staré technológie (pôvodné techniky)
 • povrchové úpravy (polytúra, včelý vosk...)
 • praktické ukážky reštaurovania
 • riešenie konkrétnych problémov v praxi
 • konzervovanie pre budúcnosť v konkrétnych podmienkach (objektoch, depozitoch)